Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Στη σύγχρονη εποχή με τις δυσκολίες, τις προκλήσεις αλλά και τις πολλές δυνατότητες, οι νέοι και οι νέες που θα ενεργοποιηθούν έγκαιρα, αποκτώντας τις κατάλληλες δεξιότητες  και που θα επενδύσουν στην εκπαίδευση τους, χρειάζονται ένα σύγχρονο, ανθρώπινο  και φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ένα ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των καιρών δημιούργησε ένα πλαίσιο μάθησης που:

  • ενθαρρύνει την κατανόηση σε βάθος του γνωστικού αντικειμένου κάθε μαθήματος,
  • αποστρέφεται την απλή μεταβίβαση πληροφορίας και την αποστήθιση,
  • αναπτύσσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την κριτική σκέψη,
  • βοηθάει στη θεμελίωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών και ανάπτυξης της συναισθηματικής τους ευφυίας.

 

Αυτή η εκπαιδευτική φιλοσοφία μας ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της συμβατικής φροντιστηριακής παιδείας, που έχει ως αποκλειστικό στόχο τη μετάδοση «μυστικών μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων» στου μαθητές.

Αυτά επιτυγχάνονται με το Σύστημα Εκπαίδευσης ΕΝΑ  που έχουμε δομήσει και για τις έξι τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πολυετή μας εμπειρία και με τις δικές μας Εκδόσεις βιβλίων. Ακόμη δίνεται έμφαση στη δημιουργία ολιγομελών και ομογενών τμημάτων. Ταυτόχρονα παρέχουμε στους μαθητές μας πειράματα επίδειξης των θετικών επιστημών και προσομοιώσεων, computer-lab για την ουσιαστική αφομοίωση του προγραμματισμού και άλλα.

Κάθε μαθητής έχει δίπλα του έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης- Μέντορα που παρακολουθεί βήμα -βήμα την πορεία του, τον βοηθάει να εξελίσσεται θετικά, να υποστηρίζει τον αγώνα του και να καλύπτει τα τυχόν  κενά του. Ακόμη παρέχουμε επιπλέον εξάσκηση και εξατομικευμένη βοήθεια, ώστε κάθε μαθητής να επιτελέσει το στόχο του.

Κυρίαρχο μέλημά μας να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών ικανοτήτων κάθε μαθητή ώστε να εξελιχθεί σε δημιουργική, λειτουργική και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Στοχεύουμε λοιπόν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών μας, που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν στην κοινωνία του μέλλοντος, με ευαισθησία και ενσυναίσθηση απέναντι στις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.

Η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω της online πλατφόρμας μας κάθε στιγμή, αλλά και με δια ζώσης προγραμματισμένες συναντήσεις.

Η συμμετοχή των μαθητών στο Σύστημα Εκπαίδευσης ΕΝΑ  γίνεται για τον μαθητή ένα εφόδιο ζωής και για τον γονιό μια επένδυση ουσίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών μας και από το μεράκι μας για την εκπαίδευση.  Εμείς έχουμε σκοπό, σε αυτήν την πορεία,  να αφήσουμε το δικό μας θετικό παιδαγωγικό αποτύπωμα.